چگونگی کار

ثبت‌نام و دریافت لینک اختصاصی

درج تبلیغات در سایت و شبکه های مجازی

دریافت کمیسیون به ازای تکمیل هر خرید

درخواست واریز درآمد و پرداخت آن توسط ماهی دریا

مزایای همکاری در فروش

بازاریابی آسان

دسترسی به ماهی تازه جنوب آسان نیست پس فروش آن آسان است.

کسب درآمد بدون سرمایه

بدون سرمایه و محصول در شهر خود ماهی تازه بفروشید و کسب درآمد کنید.

همه مسئولیت ها با ماهی دریا

تامین و ارسال محصول و پشتیبانی مشتریان بر عهده ماهی دریا است.