چرا شب عید سبزی پلو با ماهی میخوریم ؟

چرا شب عید سبزی پلو با ماهی میخوریم ؟

آیا می دانستید که سبزی به کار رفته در سبزی پلو نماد و نشانه خرمی و پربرکت بودن زندگی هاست. ایرانی های باستان عقیده داشتند اگه به عنوان شام شب عید غذایی که سبزی دارد مصرف گردد تا آخر سال زندگی پر برکت و با نشاطی خواهند داشت. از گذشته ماهی نماد زندگی، ثروت و فراوانی بوده است، در زمان باستان ایرانی ها باور داشتند که با متبرک شدن به برکت وجود ماهی سال پیش رو سالی سراسر سلامتی، فراوانی و برکت و ثروت براشون به ارمغان خواهد آورد.

بعضی ها عقیده دارند خوردن ماهی در شب عید نوروز به ماجرای پیدا کردن انگشتر حضرت سلیمان از شکم ماهی بر می گردد، داستان از این قرار است که:

حضرت سلیمان انگشتری داشت که اسم اعظم الهی روی اون هک شده و توسط این انگشتر جن و دیو و پری و تمامی موجودات در سخره حضرت سلیمان بودند. یک روز حضرت سلیمان انگشتر را از دستش درآورد و داد به کنیزی تا خودش به حمام برود، کمی بعد دیوی پلید خودش را به شکل حضرت سلیمان درآورد و نزد کنیز رفت و انگشترش را از کنیز طلب کرد. کنیزک از همه جا بی خبر انگشتر را به دیو داد و دیو بر تخت نشست. وقتی حضرت سلیمان به کاخ برگشت دید دیوی در هیبت خودش روی تخت سلطنت نشسته و از انجایی که انگشتر را به دست کرده مردم ان دیو را بهعنوان سلیمان واقعی می شناسند. بعد از این ماجرا حضرت سلیمان به کار ماهیگیری مشغول شد. دیو هم که دید اوضاع بر وفق مرادش است انگشتر را به دریا انداخت تا حضرت سلیمان هیچوقت نتواند انگشترش را بدست بیاورد. از قضا روزی حضرت سلیمان یک ماهی بزرگ صید کرد و زمانیکه شکمش را خالی کرد متوجه شد انگشتر خودش داخل شکم ماهی است. انگشتر را به دست کرد ولی دیگر به قصر برنگشت. دیو که رفته رفته کارهای خبیثانه و شرورانه ی خودش را از سر گرفته بود مردم را به ستوه آورد. خبر رسید که سلیمان واقعی که انگشتر الهی به دست دارد خارج از شهر به ماهیگیری مشغول است. این موقع بود که مردم شورش کرده و دیو را از تخت سلطنت پایین کشیده و همگی به دنبال حضرت سلیمان از شهر خارج شدند تا سلیمان حقیقی رو به تخت بنشانند. این اتفاق در سیزده نوروز رخ داد. عده ای عقیده دارند خوردن ماهی به همراه سبزی پلو به این علت است که انگشتر سلیمان در شکم ماهی پیدا شد و به واسطه ی اآن نیکی بر بدی پیروز شد.

برنج موجود در سبزی پلو نماد این است که در گذشته برنج گیاه ارزشمندی بوده که در مناسبت های خاص طبخ می شده است. ایرانی های باستان عقیده داشتند که سبزی گیاه برنج می تواند نشانه برکت و حاصلخیری باشد و با خوردن پلو در شب سال نو، برکت و حاصلخیزی مزارع در سالی که پیش رو دارند  اتفاق می افتد.

بیشتر بدانید: شناختن نوع سبزی ها و میزان استفاده ی آنها در سبزی پلو

ارسال شده در 1397-10-05 توسط اسما گلمرادی زاده آموزش و دانستنی ها 0

یک نظر ارسال کنیدپاسخی ارسال کنید

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
0 تومان مجموع

پرداخت