دلقک ماهی خلیج فارس

0

دلقک ماهی خلیج فارس

خلیج همیشه فارس، یکی از موهبت های الهی و  دارای عجائب و آبزیان شگفت انگیزی درون خود می باشد. ماهیان و آبزیان دریایی بسیار جالبی در آب های نیلگون خلیج فارس زیست می کنند. یکی از این ماهیان جالب و دیدنی دلقک ماهی می باشد.

دلقک ماهی یکی از ماهیان مناطق مرجانی خلیج فارس است که به طور همزیست با شقایق دریایی زندگی می کند.

این ماهی یکی از گونه‌های ماهی از خانواده شقایق‌ماهیان یا Pomacentridae است. تا کنون در آب های دریایی و شور در حدود بیست و هشت گونه از دلقک‌ماهی‌ها شناسایی شده ‌است. نام انگلیسی دلقک ماهی Clownfish ( کلون فیش ) یا شقایق ماهی است .

آیا می دانید چرا این ماهی به این نام شناخته شده است؟

علت نامگذاری دلقک ماهی به خاطر رنگ بدن و طرح هایی که بر روی بدن آن است، می باشد و از طرفی به خاطر همزیستی با شقایق دریایی به شقاسق ماهی نیز معروف شده است.

شقایق دریایی دارای تنتاکول یا بازوهای سمی است که دلقک ماهی به آن ها مقاوم است و این بازوهای سمی خطری برای این ماهی ندارند. جالب است بدانید که دلقک ماهی در پوست خود مخاطی ترشخ می کند که نماسیت های سمی شقایق دریایی را غیر فعال می کند. البته مکانیسم اثر آن هنوز ناشناخته است.

همزیستی این دو موجود به این صورت است که شقایق دریایی توسط بازوهای خود به حرکت دلقک ماهی کمک می کند و آن را از دیگر ماهیان محافظت می کند. در واقع شقایق دریایی به عنوان یک پناهگاه برای دلقک ماهی عمل می کند. دلقک ماهی هم با رنگ و لعاب خود ماهیان دیگر را فریب داده و به دام شقایق دریایی می اندازد.

دلقک ماهی خلیج فارس یک ماهی پروتاندروس است یعنی ابتدا نر می با شد و پس از رسیدن به بلوغ به ماده تغییر جنسیت می دهد. این ماهی را می توان در آکواریوم را نیز پرورش داد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.