بازگشت و بازپرداخت


اولین هدف ماهی دریا رضایت مشتریان است. به همین منظور ما سیاست بازگشت و باز پرداخت را در نظر گرفته ایم که این حق را به همه مشتریان می دهد، که به هر دلیلی اگر از کیفیت و طراوت محصول خریداری شده و یا از خدمات شرکت راضی نبودند محصول را همان روز و یا در یک دوره 24 ساعته پس از دریافت محصول به ما بازگشت دهند و برای امور مربوط به کیفیت محصول مشتری می تواند محصول را بازگشت دهد و از همان محصول در صورت موجود بودن برای مشتری ارسال می شود و اگر مشتری تمایلی برای دریافت مجدد محصول نداشتند باشند وجه پرداختی به ماهی دریا به مشتری باز پرداخت خواهد شد.

حق تصمیم گیری برای تغییر/برداشت سیاست بازگشت و باز پرداخت درهر زمان و بدون اطلاع قبلی برای شرکت محفوظ می باشد


محصولی موجود نیست

برای تشخیص ارسال و بسته بندی
0 تومان مجموع

پرداخت