صندوقچه سکه ها ( پاداش وفاداری )هنگامی که شما ثبت نام می کنید، قادر خواهید بود که سکه های ماهی را به دست آورید و با خرید بیشتر آن را افزایش دهید و سپس در زمان خرید خود این سکه ها را به عنوان تخفیف خرج کنید. جایزه صندوقچه سکه های ماهی دریا  تنها یکی از راه هایی است که ما از شما به عنوان یک مشتری وفادار تشکر می کنیم. شما می توانید برای هر خرید سکه ماهی کسب کنید.

سکه های ماهی که به دست آورده اید، به جعبه سکه های شما افزوده می شود.

 به ازای هر 1000 تومان خرید شما یک سکه دریافت می کنید.

و زمانی که تعداد سکه های شما به 500 رسید می توانید 30 هزار تومان دریافت کنید و آن را خرج کنید.

شما می توانید سکه های ماهی را در خرید های بعدی خود خرج کنید.

 ارزش هر سکه میتواند در دوره های خاص بیشتر شود.

 اعتبار سکه های ماهی دریا یک سال است و قابل انتقال نیست.

برای بهره مندی از صندوقچه سکه ها باید در سایت ثبت نام کنید تا صندوقچه برای شما ایجاد شود و بتوانید برای هر خرید سکه به صندوقچه خود اضافه کنید.


محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
0 تومان مجموع

پرداخت